Exjobbsframsida

Instruktion

Fyll i uppgifterna nedan (OBS: använd inte copy/paste eftersom det följer med osynliga tecken som kan göra att det inte fungerar) och klicka generera.
Då skapas en pdffil enligt utseende för exjobbsframsida.

Vid frågor eller problem, kontakta Johan Edin, e-post Johan.Edin@ibg.uu.se.
   
   
Dina Uppgifter

   
Exjobbstitel: * 

Underrubrik:  

   
Ditt namn: * 
Namn 2:  
Institution/företag där exjobbet utförts:  
   och eventuell annan institution eller företag
Institutionen för biologisk grundutbildning vid Uppsala universitet
Exjobbet har utförts vid: * Institution vid Uppsala universitet
Annan högskola/företag

Handledare: * 
Handledare 2:  

Extern Opponent
(Gäller endast masterprogrammet, 2 år):  


Examensarbetet färdigt år:  
Examen:  
Poäng:  
   
Bild

Språk Svenska     EngelskaOm du får en blank sida:
- Kontrollera att samtliga obligatoriska fält(*) är ifyllda.
- Kontrollera att du inte har webbläsarintegrering aktiverat i Acrobat reader.
Öppna Acrobat Reader, välj "inställningar" under Redigera-menyn.
Kryssa ur "Visa PDF i webbläsare" under fliken "Internet"