Exjobbsframsida

Självständigt arbete i molekylär bioteknikInstruktion

Fyll i uppgifterna nedan och klicka generera.
Då skapas en pdffil med din framsida

Vid frågor eller problem, kontakta Johan Edin
, e-post Johan.Edin@ibg.uu.se
   
   
Uppgifter

   
Titel: * 

Underrubrik:  

   
Namn 1: * 
Namn 2:  
Namn 3:  
Namn 4:  
Namn 5:  
Namn 6:  
Namn 7:  
   
Beställare: * 
Beställarrepresentant:  
Handledare:  
   
Termin och År:  
Gruppnummer: * 
   
BildOm du får en blank sida:
- Kontrollera att samtliga obligatoriska fält(*) är ifyllda.
- Kontrollera att du inte har webbläsarintegrering aktiverat i Acrobat reader.
Öppna Acrobat Reader, välj "inställningar" under Redigera-menyn.
Kryssa ur "Visa PDF i webbläsare" under fliken "Internet"