Blanketter

  Exjobbsframsida
  Abstractsida för exjobb
 
UPPSALA UNIVERSITET : Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten : Student : Studentservice : Blanketter


Abstractsida

Fyll i nedanstående formulär, så generas en abstractsida till dig. Fält med * måste fyllas i. Övriga fält är valfria.
 
 
Namn: *
Ditt namn.
 
 
Program:
Ange vilket program du går.
 
 
Engelsk Titel: *
Då svensk titel används skall denna översättas till engelska. 
 
 
Abstract: *
En kort (max 250 ord) sammanfattning av ditt exjobb. Skrivs alltid på engelska
 
 
Exjobbsnr: *
Ditt UPTEC/ISRN nr.
 
 
Handledare: *
Namn på din handledare.
 
 
Ämnesgranskare: *
Namnet på din ämnesgranskare.
 
 
Examinator: *
Namnet på din examinator.
 
 
Sekretessbelagt:
Om examensarbetet är sekretessbelagt ska sekretessavtal upprättas mellan projektägare, student och Uppsala universitet.
 
 
 
 
Tryckt hos:
Namn och ort på det tryckeri som tryckt upp ditt exjobb.
 

 

© 2019. UPPSALA UNIVERSITET, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten,
Box 256, 751 05 Uppsala | UTH-enheten | Webmaster
Senast uppdaterad 2019-06-27