Blanketter

  Exjobbsframsida
  Abstractsida för exjobb
 

ExjobbsframsidaInstruktion

Fyll i uppgifterna nedan och klicka generera.
Då skapas en pdffil enligt utseende för exjobbsframsida.

Vid framsida för tryck:
Skriv ut denna sida och lämna in den tillsammans med ditt exjobb för uppkopiering.
Därefter kopieras det över till orginalpapper.

OBS: Använd helst Firefox när du genererar din framsida. (Google Chrome/Opera fungerar ej optimalt)

Tips: Om inte hela din titel syns kan du testa att avstava manuellt, dvs genom att lägga in "- " (bindestreck & mellanslag). Orden avstavas inte automatiskt.
   
   
Dina Uppgifter

   
Välj programtyp:  
   

   
Exjobbsnummer/Number:  
Exjobbspoäng/Points
Datum/Date:
(Då exjobbet blev godkänt/When Degreenumber)  
   
Exjobbstitel/Title:  
Underrubrik/Subtitle:  
   
Ditt namn/Your name:  
Namn/Name 2:  
Namn/Name 3:  
Namn/Name 4:  
Namn/Name 5:  

Skapa framsida för digital användning (DiVA)/For digital use
Skapa framsida för tryck/For printing

Jag har gjort mitt examensarbete på SLU:
Skapa UU & SLU framsida för digital användning (DiVA).
Skapa UU & SLU framsida för tryck
© 2019. UPPSALA UNIVERSITET, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten,
Box 256, 751 05 Uppsala | UTH-enheten | Webmaster
Senast uppdaterad 2019-06-27